Rusza program wapnowania gleb z dopłatami

Rusza program wapnowania gleb z dopłatami

Za niespełna miesiąc rolnicy będą mogli zacząć składać wnioski w programie wapnowania gleb. Program ma trwać do 2023 roku. W tym czasie rolnik może skorzystać z dotacji raz na danej działce. Przeznaczono na ten cel ponad 300 mln zł. W ten sposób ministerstwo środowiska razem z resortem rolnictwa chce wesprzeć działania regeneracyjne  zakwaszonych gleb.

Rusza ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

 

Kto skorzysta

Pomoc jest skierowana do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5). Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa. Najpierw trzeba zbadać odczyn gleby. Takie badanie trzeba będzie wykonać raz na 4 lata. Próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Dofinansowanie wapnowania dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na 4 lata.

1 lipca podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie.

 ,,Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie zostanie uproszczony system składania wniosków i przyznania dofinansowania dla rolników” – mówił podczas wspólnej konferencji prasowej minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Nabór wniosków w  regionalnych stacjach chemiczno-rolniczych rozpoczyna się 1 sierpnia.

,,Cieszę się, że współpraca pomiędzy Ministerstwem Środowiska, a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi układa się wzorowo. To nasza kolejna dobra inicjatywa wsparcia dla rolników. Dzięki wspólnej pracy możemy podnieść poziom rozwoju wsi „– powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.


Stawki dopłat do wapnowania. Kwota dofinansowania zależnie od powierzchni:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika. Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Na fakturze powinna znaleźć się informacja o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki to: wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%

Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady to: G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego.

Red. OKO

Fot. Podlaskie 24.pl

MS, MRIRW

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy