Prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk została powołana w skład Rady Języka Polskiego PAN

Prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk, językoznawczyni z Uniwersytetu w Białymstoku, została powołana w skład Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026. Prezydium podjęło decyzję o powołaniu na swoim posiedzeniu 21 lutego 2023 r.

 

Prof. Elżbieta Awramiuk jest związana z największą podlaską uczelnią od 1992 roku. Pracuje na Wydziale Filologicznym, gdzie kieruje Katedrą Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego oraz Zakładem Stosowanego Językoznawstwa Polonistycznego.

Jej naukowe zainteresowania obejmują morfologię, fonologię oraz pisownię współczesnego języka polskiego. Zajmuje się też problematyką kształcenia językowego. Ma w dorobku blisko 100 publikacji – monografii, artykułów, tomów pod redakcją, a także książkę popularnonaukową „Sto pytań do językoznawcy”.

Jest członkinią m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz International Association for Research in L1 Education (languages, literatures and literacies) ARLE. Prof. Awramiuk jest inicjatorką i kierownikiem Szkoły Języka i Kultury Polskiej POLLANDO, która powstała na UwB we wrześniu 2013 roku.

 

Rada Języka Polskiego jest instytucją opiniodawczo-doradczą, powołaną przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk w 1996 r.

Jak można przeczytać na jej stronie internetowej, Rada wydaje opinie we wszelkich sprawach dotyczących używania języka polskiego w komunikacji publicznej.

Do jej zadań należy m.in. upowszechnianie wiedzy o języku polskim, jego odmianach, normach i kryteriach oceny jego użycia oraz proponowanie form językowych odpowiednich w różnych sytuacjach. Rada Języka Polskiego ustala zasady ortografii i interpunkcji języka polskiego, rozstrzyga też wątpliwości językowe co do słownictwa, gramatyki, wymowy, ortografii i interpunkcji, a także co do stosowności stylistycznego kształtu wypowiedzi.

Poszukuje rozwiązań w zakresie używania języka polskiego w różnych dziedzinach nauki i techniki, opiniuje nazwy (oraz ich formy gramatyczne i ortograficzne) proponowane dla nowych towarów lub usług.

 

Skład Rady Języka Polskiego w VIII kadencji

 

Red. OKO

Fot. Piotr Duniewski, UwB

Uniwersytet w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy