30 mln na ochronę przyrody

30 mln na ochronę przyrody

 

Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył budżet konkursu z 25 na 30 mln zł. Jednocześnie tym samym rozstrzygnął nabór konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczący działania 6.3 – Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Dzięki pieniądzom z konkursu powstanie sześć projektów. Zostaną one zrealizowane przez gminy Supraśl, Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Rajgród i Michałowo. W ramach wspomnianych projektów powstaną nowe ścieżki edukacyjne, oświetlenie, tablice informacyjne, punkty widokowe i wiele innych elementów małej infrastruktury na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych.

 

Jakie gminy otrzymały dotacje i co planują?

 

Gmina Siemiatycze zaplanowała utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Bugu” oraz Natura 2000 z terenu gminy. W ramach projektu  powstaną m.in. ścieżki do ruchu pieszego i rowerowego, nowy parking. Pomysłodawcy zakładają również wyremontowanie obiektów przy ścieżce, w tym toalety i pomieszczenia do promowania bioróżnorodności. Oprócz tego powstaną eksponaty wielu gatunków flory i fauny.

 

Gmina Mielnik zajmie się promocją ochrony bioróżnorodności przyrodniczej występującej na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „GŁOGI” oraz Góry Rowskiej. Na tych obszarach występują jedne z nielicznych siedlisk muraw kserotermicznych w Polsce, a więc roślinności charakterystycznej dla klimatu zwrotnikowego. W ramach realizacji projektu przewidziano budowę ścieżek edukacyjno-poznawczych na terenie „GŁOGÓW” oraz wykonanie platform widokowych na Górze Rowskiej.” – możemy przeczytać na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

 

Gmina Drohiczyn chce stworzyć ścieżkę dydaktyczną pieszo-rowerową z niezbędną infrastrukturą na terenie obszaru chronionego krajobrazu ,,Dolina Bugu” oraz obszarów Natura 2000. Pomysłodawcy przewidują także odtworzenie i ochronę cennych gatunków siedlisk oraz zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Jako cel projektu należy wymienić wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców.

 

W planie projektu gminy Michałowo możemy znaleźć modernizację budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej mieszczącego się na terenie zbiornika Siemianówka, zakup jednostki pływającej, solarnej wraz lornetkami, która umożliwi wycieczki. Ośrodek zostanie wyposażony w nowoczesne technologie przekazu informacji.

 

W gminie Rajgród powstanie natomiast ścieżka dydaktyczna wzdłuż nabrzeża Jeziora Rajgrodzkiego, zlokalizowanego na obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”. To właśnie w tym miejscu  znajdują się siedliska i żerowiska dzikich ptaków, płazów, ryb i małych ssaków, które są pod ochroną, zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa UE. Projekt niesie za sobą wybudowanie ścieżki dydaktycznej, pomostów drewnianych, schodów z rampą, wieży widokowej i placu pod sprzęt pływający oraz zakup oświetlenia, monitoringu i wyposażenia dydaktycznego.

 

„Projekt gminy Supraśl zakłada wytyczeniu nowej trasy w ramach Supraskiego Szlaku Bioróżnorodności. Utworzone zostaną obiekty małej architektury, pojawią się także tablice informacyjne o tematyce bioróżnorodności.” – dowiadujemy się ze strony.

 

Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wynosi 29,7 mln zł.

 

 

Red. G.O.

Fot. unsplash.com

Wrota Podlasia

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy