Prezydent Truskolaski przed wyborami samorządowymi obiecuje wzmocnienie zarządzania kryzysowego BOF

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zyska nową siedzibę i magazyn, odbędą się szkolenia i poprawi się infrastruktura wykorzystywana podczas zdarzeń nadzwyczajnych. Prezydent Truskolaski przed wyborami samorządowymi obiecuje realizację projektu, który ma wzmocnić zintegrowaną współpracę gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Miasto będzie starać się o dofinansowanie tego zadania z funduszy europejskich. Projekt […]

Czytaj dalej…

Do ponad 100 podlaskich szkół trafi 6,5 mln zł

Nauczanie w czasach pandemii. 6,5 mln zł dla ponad stu szkół Placówki oświatowe: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zostaną wyposażone w sprzęt informatyczny i środki do dezynfekcji, przejdą również drobne remonty. We wtorek (22.06) marszałek Artur Kosicki podpisał umowę na realizację projektu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). Dofinansowanie to 6,5 mln zł z funduszy europejskich, które […]

Czytaj dalej…

Bon antywirusowy – kilkadziesiąt firm otrzymało wsparcie

65 firm z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymało wsparcie finansowe w łącznej wysokości 5,4 mln zł, na dostosowanie działalności do funkcjonowania  w warunkach pandemii. Bony antywirusowe pomogą firmom w przetrwaniu trudnego okresu pandemii oraz pozwolą skuteczniej konkurować w nowej rzeczywistości gospodarczej. Efektem będzie także utrzymanie 1347 miejsc pracy. –10 lipca zakończyła się ocena wniosków o granty. Wsparcie otrzymały […]

Czytaj dalej…

Duże zainteresowanie bonami antywirusowymi

Ponad 120 firm zgłosiło się do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku z wnioskami o dotacje w formie tzw. bonu antywirusowego. Do podziału jest 5,4 mln zł z UE. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest operatorem tych dotacji. Wybrano ją w konkursie. Poniedziałek (08.06.) był pierwszym dniem gdy można było składać wnioski o bony. Mikro-, małe […]

Czytaj dalej…

W Białymstoku działa Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

W Białymstoku działa Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. To miejsce przy ulicy Ciepłej pomaga dostosować wiedzę i umiejętności uczniów do potrzeb lokalnych firm. Z jego usług, m.in. diagnozy predyspozycji zawodowych, mogą korzystać uczniowie ze szkół średnich.   Miasto Białystok jest liderem projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na […]

Czytaj dalej…

Partnerzy