Chwalcie łąki umajone. Majowe nabożeństwa przy krzyżach i kapliczkach-film

Maj to czas, kiedy powietrze wypełnia się zapachem bzu, ale też czas, kiedy ku niebu unoszą się modlitwy wiernych wypowiadających słowa Litanii Loretańskiej. To oni codziennie wieczorem, przez cały miesiąc, spotykają się nie tylko w kościołach, ale też przy wiejskich krzyżach i kapliczkach, by wspólnie oddawać cześć Matce. I chociaż ta tradycja gdzieniegdzie odchodzi w […]

Czytaj dalej…

Droga na nieludzką ziemię – 80. rocznica wywózki na Syberię

W tym roku przypada 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir. 10 lutego 1940 r. władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich przeprowadziły pierwszą (z czterech) wywózkę obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej w głąb państwa sowieckiego – północnej Rosji i zachodniej Syberii. Wywieziono wtedy około 140 tys. osób. W nieludzkich warunkach transportowano ich na równie nieludzką ziemię. W […]

Czytaj dalej…

Partnerzy