Sejmik udzielił wotum zaufania zarządowi województwa

Debata na temat stanu województwa i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. zdominowała poniedziałkową (27.06) sesję sejmiku województwa. W jej wyniku radni większością głosów podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania zarządowi. Odrzucili natomiast uchwały o nieudzieleniu absolutorium i o niezatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ub.r. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 20 radnych, siedmiu było przeciw […]

Czytaj dalej…

Partnerzy