Szczuczyn i Rajgród. Dotacje na pomoc w znalezieniu pracy

Zarząd Województwa przeznaczył ponad 930 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na aktywizację osób w trudnej sytuacji życiowej z gmin Szczuczyn i Rajgród.   Projekt gminy Szczuczyn zakłada aktywizację społeczno-zawodową 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla każdej z nich opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji. Osoby te skorzystają z porad specjalistów, m.in. psychologa, doradcy […]

Czytaj dalej…

Partnerzy