Aleja w Posejnelach w rejestrze zabytków

Aleja w Posejnelach dołączyła do grona podlaskich zabytków Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków, w dniu 29.11.2021 roku podpisała decyzję dotyczącą wpisania do rejestru zabytków województwa podlaskiego alei przydrożnej znajdującej się w miejscowości Posejnele. Aleja powstała w okresie międzywojennym i zasadzona była jako element założenia gospodarstwa rolnego rodziny Szyryńskich, która w sposób wyjątkowy zapisała się w dziejach naszego regionu. Gospodarstwo rodziny Szyryńskich w Posejnelach miało istotny […]

Czytaj dalej…

Drohiczyn. Rzeźba Św. Jana Nepomucena w rejestrze zabytków

Podlaska wojewódzka konserwator zabytków wpisała do rejestru zabytków rzeźbę Św. Jana Nepomucena w Drohiczynie. Rzeźba stanowi ważny element religijnej świadomości mieszkańców Drohiczyna. Obiekt posiada ponadprzeciętne wartości artystyczne Rzeźba, o której mowa znajduje się we wnęce kapliczki przydrożnej w Drohiczynie, dz. nr 10 i pochodzi z XVIII w. Została wykonana w stylu baroku ludowego, z drewna, technikami rzeźbiarskimi. Postać świętego została ukazana w pozycji stojącej, z prawą ręką uniesioną ku […]

Czytaj dalej…

Białowieża. Dziedzinka w rejestrze zabytków

Zabytkowa leśniczówka i stodoła ze spichlerzem w Białowieży, tzw. osada Dziedzinka, w której mieszkała prof. Simona Kossak została wpisana do rejestru zabytków Decyzją z dn. 18.05.2021 roku prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków wpisała do rejestru zabytków leśniczówkę i stodołę ze spichlerzem w Białowieży, tzw. osadę Dziedzinka, w której przez ponad 30 lat mieszkała prof. Simona Kossak. Drewniana leśniczówka została wybudowana w 1935 roku w uroczysku Dziedzinka w granicach rezerwatu Białowieskiego Parku Narodowego. Z tego samego okresu […]

Czytaj dalej…

Partnerzy