Domknięciem podlaskiej S19 zajmie się sąd

Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla drogi ekspresowej S19 Sokółka – Dobrzyniewo została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Jak poinformowała GDDKIA Oddział w Białymstoku Na wydaną w styczniu bieżącego roku decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ – organ II instancji) wpłynęła jedna skarga

Jeszcze w marcu GDOŚ ma przekazać akta sprawy do sądu, który następnie – po zapoznaniu się z materiałami – wyznaczy termin rozprawy.

DŚU na ostatni fragment drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim – od Sokółki do Dobrzyniewa Dużego – została wydana 28 września 2021 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku.

W terminie wpłynęło sześć odwołań od tej decyzji. Zostały wniesione zarówno przez osoby fizyczne, jak i organizację pozarządową.  W efekcie sprawa trafiła do GDOŚ w Warszawie, który postanowił rozpatrzeć sprawę w pełnym zakresie. Odniósł się nie tylko do kontroli zasadności zarzutów zawartych w odwołaniach, ale też dokonał kontroli merytorycznej decyzji RDOŚ. Korzystając ze swoich uprawnień, przeprowadził dodatkowe postępowania wyjaśniające oraz wezwał do uzupełnienia materiałów, co GDDKiA uczyniła.

9 stycznia 2023 roku GDOŚ wydał decyzję, którą w części utrzymał decyzję RDOŚ w Białymstoku, a w części ją zmienił i doprecyzowywał niektóre warunki realizacji przedsięwzięcia. Na przykład zwiększona została minimalna szerokość strefy dostępnej dla zwierząt na przejściach górnych, z 30 m (dla zwierząt średnich) i 40 m (dla zwierząt dużych) do 50 m w przypadku obu rodzajów przejść. Tym samym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Prawomocność uzyska dopiero po rozpatrzeniu skargi przez sądy.

Ponadstandardowa ochrona przyrody

Już w decyzji środowiskowej z 2021 r. nałożono na inwestora wiele wymagań w zakresie ochrony środowiska. Zobowiązano go m.in. do wykonania ekranów akustycznych o łącznej długości około 4 km (mieszczą się w tym także ekrany akustyczne na obwodnicy Wasilkowa, zapewniające bezpieczeństwo chronionych siedlisk ptaków) Dodatkowo, zgodnie z decyzją miały być wybudowane ekrany osłonowe w dolinie rzeki Sokołdy (w celu minimalizowania ryzyka kolizji ptaków i nietoperzy z pojazdami poruszającymi się po drodze). Z kolei dla zapewnienia właściwych warunków migracji zwierząt wskazano na konieczność wybudowania 34 przejść dla zwierząt, w tym 20 dla dużych i średnich oraz 14 dla małych i płazów. Zgodnie z tą decyzją powstaną również:

gov.pl
przejdź do wyszukiwarki
Logotyp Unii Europejskiej
Przejdź do serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradLogo Biuletynu Informacji Publicznej
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
MENU
Powrót
Domknięciem podlaskiej S19 zajmie się sąd
24.03.2023

Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla drogi ekspresowej S19 Sokółka – Dobrzyniewo została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na wydaną w styczniu bieżącego roku decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ – organ II instancji) wpłynęła jedna skarga. Jeszcze w marcu GDOŚ ma przekazać akta sprawy do sądu, który następnie – po zapoznaniu się z materiałami – wyznaczy termin rozprawy.

Jezdnia asfaltowa, z boku na tabliczce numer drogi 19
Najpierw były odwołania
DŚU na ostatni fragment drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim – od Sokółki do Dobrzyniewa Dużego – została wydana 28 września 2021 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku.

W terminie wpłynęło sześć odwołań od tej decyzji. Zostały wniesione zarówno przez osoby fizyczne, jak i organizację pozarządową. W efekcie sprawa trafiła do GDOŚ w Warszawie, który postanowił rozpatrzeć sprawę w pełnym zakresie. Odniósł się nie tylko do kontroli zasadności zarzutów zawartych w odwołaniach, ale też dokonał kontroli merytorycznej decyzji RDOŚ. Korzystając ze swoich uprawnień, przeprowadził dodatkowe postępowania wyjaśniające oraz wezwał do uzupełnienia materiałów, co GDDKiA uczyniła.

9 stycznia 2023 roku GDOŚ wydał decyzję, którą w części utrzymał decyzję RDOŚ w Białymstoku, a w części ją zmienił i doprecyzowywał niektóre warunki realizacji przedsięwzięcia. Na przykład zwiększona została minimalna szerokość strefy dostępnej dla zwierząt na przejściach górnych, z 30 m (dla zwierząt średnich) i 40 m (dla zwierząt dużych) do 50 m w przypadku obu rodzajów przejść. Tym samym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Prawomocność uzyska dopiero po rozpatrzeniu skargi przez sądy.

Ponadstandardowa ochrona przyrody
Już w decyzji środowiskowej z 2021 r. nałożono na inwestora wiele wymagań w zakresie ochrony środowiska. Zobowiązano go m.in. do wykonania ekranów akustycznych o łącznej długości około 4 km (mieszczą się w tym także ekrany akustyczne na obwodnicy Wasilkowa, zapewniające bezpieczeństwo chronionych siedlisk ptaków) Dodatkowo, zgodnie z decyzją miały być wybudowane ekrany osłonowe w dolinie rzeki Sokołdy (w celu minimalizowania ryzyka kolizji ptaków i nietoperzy z pojazdami poruszającymi się po drodze). Z kolei dla zapewnienia właściwych warunków migracji zwierząt wskazano na konieczność wybudowania 34 przejść dla zwierząt, w tym 20 dla dużych i średnich oraz 14 dla małych i płazów. Zgodnie z tą decyzją powstaną również:

– czatownie i platformy lęgowe dla orlika krzykliwego w dolinie rzek: Sokołda, Kamionka i Bartoszycha;

– budki dla ptaków i nietoperzy (kilkaset sztuk), jako kompensacje wycinki drzew dziuplastych;

– konstrukcje dla nietoperzy w przejściach dolnych dla zwierząt, stanowiące miejsca schronienia dla tych ssaków;

– siedliska zastępcze dla trzmieli i zapylaczy z łąkami kwietnymi;

– zbiorniki kompensacyjne dla płazów.

Przetarg na realizację w 2023 roku

Zgodnie z planem, odcinek S19 Sokółka – Dobrzyniewo miał zostać zrealizowany w latach 2025-2027. Pierwsze przetargi na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj planowane były na II połowę bieżącego roku. Czy tak się stanie, zależy od decyzji sądu i terminu w jakim ona zapadnie.

Red. M.L

Fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy