Naszej psychice doskwiera pandemia. Gdzie po pomoc?


W czasie pandemii więcej osób cierpi na dolegliwości psychiczne. Świadczy o tym choćby ilość zwolnień lekarskich z tego powodu. Podlaski ZUS zanotował w ubiegłym roku o 18 procent więcej takich zwolnień niż w 2019.Wśród tych schorzeń są między innymi depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia osobowości czy reakcje na ciężki stres.

W minionym roku kalendarzowym do ZUS w województwie podlaskim wpłynęło niemal 22,6 tysiące zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To o 3,4 tysiąca więcej w porównaniu do 2019 r., gdy takich zaświadczeń było 19,2 tysiąca, zatem wzrost nastąpił o 17,8 procent. W ostatnim roku, w naszym regionie liczba dni absencji chorobowej z tytułu schorzeń z tej grupy chorobowej sięgnęła ponad 425 tysięcy dni, gdy w 2019 roku było to 327,5 tysięcy dni – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

GDZIE PO POMOC?

W województwie podlaskim działają cztery Centra Zdrowia Psychicznego, utworzone przez szpitale w: Grajewie, Hajnówce, Łomży i Szpital Psychiatryczny w Suwałkach.

 

Centra Zdrowia Psychicznego są odpowiedzialne za udzielanie wszystkim potrzebującym ze swojego rejonu kompleksowej pomocy psychiatrycznej – w warunkach stacjonarnych (psychiatrycznych, w miejscu udzielania pomocy doraźnej), dziennych (oddział dzienny psychiatryczny), ambulatoryjnych (porada lekarska, porada psychologiczna, sesje psychoterapii, wizyta domowa) oraz leczenia środowiskowego (domowego), w ramach której pacjent będzie mógł uzyskać poradę lekarza i psychologa, wizytę terapeuty środowiskowego czy sesję psychoterapii.

 

Gdy pacjent potrzebuje pilnej pomocy, powinna ona zostać mu udzielona w ciągu 72 godzin.

Jeśli będzie szukał wsparcia w kryzysie psychicznym i zgłosi się do Centrum Zdrowia Psychicznego w regionie, w którym mieszka, nikt nie będzie mógł go odesłać. Centrum odpowiada za ogół populacji z danego obszaru – ma obejmować społeczność do ok. 150 tys. mieszkańców (czyli np. ludność powiatu).

Jak podkreśla dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński, zmiana sposobu realizacji opieki psychiatrycznej ma przeciwdziałać stygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym i pomóc w uzyskaniu przez pacjenta kompleksowego wsparcia np. blisko miejsca zamieszkania, szkoły, miejsca pracy:

Głównym celem tego modelu opieki jest przywracanie osoby będącej w kryzysie psychicznym lub po jego przejściu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wykorzystywane są do tego różnorodne formy leczniczo-terapeutyczne, które są dobierane indywidualnie do potrzeb każdej osoby. Ideą Centrów Zdrowia Psychicznego jest odejście od modelu azylowego na rzecz opieki środowiskowej. To kompleksowa pomoc pacjentom na wszystkich szczeblach opieki psychiatrycznej, która pozwoli im powrócić do pełnienia ich codziennych ról społecznych, np. wykonywania pracy zawodowej.

 

W naszym regionie CZP są zlokalizowane w Sejnach, Bielsku Podlaskim, Augustowie, Grajewie,  Hajnówce, Siemiatyczach, Łomży i Suwałkach.

W każdej z tych lokalizacji funkcjonują poradnie zdrowia psychicznego, a w Augustowie, Grajewie,  Hajnówce, Siemiatyczach, Łomży i Suwałkach działają także punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne – to pierwsze miejsce, do którego trafiają pacjenci.

Dyżurujący w takim punkcie pracownik, tzw. koordynator opieki, dokonuje oceny i ustala wstępny plan pomocy dla danej osoby. Takie punkty działają od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-18:00. Gdy punkt jest nieczynny, pomoc można uzyskać na izbie przyjęć szpitala psychiatrycznego lub szpitala ogólnego z oddziałem psychiatrycznym. Lekarz jest dostępny całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Taką pomoc można uzyskać również u lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

W zależności od problemu, z którym się zgłosił do centrum, może liczyć na rozmowę z odpowiednim specjalistą, a więc:  psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą środowiskowym, pielęgniarką czy też lekarzem psychiatrą. Pomoc udzielana przez Centrum jest dla pacjentów oczywiście bezpłatna – dodaje Maciej Bogdan Olesiński  .

 

W Centrach Zdrowia Psychicznego w naszym województwie dotychczas zostało objętych opieką ponad 24,5 tys. osób (24.513 osób – od chwili rozpoczęcia pilotażu 1 lipca 2018 r.).

W województwie podlaskim pacjenci mogą korzystać z następujących form pomocy w ramach Centrów Zdrowia Psychicznego:

 

CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PUNKT ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNY:

 1. NZOZ Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska ESKULAP (Centrum Zdrowia Psychicznego Suwałki), Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, tel. 87 643 27 64, 87 643 02 54
 2. Szpital Ogólny w Grajewie, Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 691 224 321
 3. SP ZOZ w Hajnówce, Hajnówka, ul. Dowgirda 9, tel. 85 682 90 04
 4. Szpital Wojewódzki w Łomży, Łomża, ul. Piłsudskiego 11, tel. 86 473 32 70
 5. SP ZOZ w Hajnówce, Siemiatycze, ul. Szpitalna 8, tel. 85 656 14 74
 6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 71

 

CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – POMOC DORAŹNA:

 1. Szpital Ogólny w Grajewie, Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71 w. 221
 2. SP ZOZ w Hajnówce, Hajnówka, ul. Dowgirda 9, tel. 85 682 91 12
 3. Szpital Wojewódzki w Łomży, Łomża, ul. Piłsudskiego 11, tel. 86 473 33 95
 4. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 01

 

Red. OKO

Fot. unsplash.com

na podst. materiałów prasowych ZUS/NFZ

0 0 votes
Article Rating
 • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy