Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski stworzy e-platformę turystyczną

Opis atrakcji i możliwość rezerwacji wybranego obiektu – to elementy nowej e-platformy turystycznej dotyczącej Sokólszczyzny Umowę o dofinansowanie z funduszy europejskich tego przedsięwzięcia (1.02) podpisali Wiesława Burnos, członek zarządu województwa oraz Piotr Bujwicki, prezes LGD Szlak Tatarski. Na nowej e-platformie znajdą się informacje nie tylko o obiektach turystycznych (hotelach, apartamentach, pokojach), ale też o punktach […]

Czytaj dalej…

Dotacje na lokalną edukację i rekreację

Dotacje na lokalną edukację i rekreację Wyższa jakość nauczania w ośmiu szkołach: w Sokołach, Bruszewie, Tykocinie, Uhowie, Płonce Kościelnej, Łupiance Starej, Złotorii i w Radulach oraz miejsce do rekreacji i sportu w Mielniku – te przedsięwzięcia będą możliwe dzięki dotacjom unijnym, jakie przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego. Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w partnerstwie z gminami: Sokoły, Tykocin, […]

Czytaj dalej…

W Podlaskiem pojawią się nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku

Oświetlenie uliczne, modernizacje nieużywanych budynków, nowe miejsca rekreacji i wypoczynku. Zarząd Województwa przyznał (5.08) dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na kolejne projekty zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania. Wsparte projekty dotyczą niezorganizowanych, niedocenianych wcześniej miejsc, którym nadano teraz nowe funkcje. To miejsca, do których będzie się przychodzić z przyjemnością. Miejsca wokół których będzie […]

Czytaj dalej…

Pomoc dla bezrobotnych, chorych i nowe miejsca w przedszkolach

Blisko 3,5 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trafi do podlaskich gmin, gdzie powstaną ośrodki do rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, aktywizacji mieszkańców oraz miejsca w przedszkolach. Tak zdecydował Zarząd Województwa na wtorkowym posiedzeniu (24.03). Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach rozbuduje Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Pozwoli to […]

Czytaj dalej…

Dzieci z trzech gmin woj. podlaskiego będą miały dodatkowe zajęcia w szkołach i świetlicach

Dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w gminie Suwałki powstaną trzy świetlice środowiskowe. Dzieci z dwóch sokólskich przedszkoli, i czterech szkół podstawowych w gminie Turośl wezmą udział w zajęciach dodatkowych. Dotacje na ten cel przyznał zarząd województwa podlaskiego.   W gminie Suwałki, w miejscowościach: Płociczno-Tartak, Nowa Wieś i Przebród powstaną świetlice środowiskowe, w […]

Czytaj dalej…

Lepszy start w szkole i aktywizacja bezrobotnych

146 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej może liczyć na dodatkowe zajęcia, a 10 osób z gminy Korycin na pomoc w znalezieniu pracy. Zarząd Województwa przyznał dotacje na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.   Dla uczniów SP w Jabłonce Kościelnej (w gminie Wysokie Mazowieckie) zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, wyjazdy […]

Czytaj dalej…

Partnerzy