Wojewoda unieważni uchwałę Rady Miasta w sprawie ulicy Łupaszki?Już rozpoczął procedurę

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wszczął postępowanie nadzorcze  ws. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Białystok Nr XV/243/19 z dn. 28.X.2019 r.

Chodzi o uchwałę likwidującą nadanie imienia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki ulicy w Białymstoku i zamianę nazwy tej ulicy na Podlaska.

Radni Koalicji Obywatelskiej  28 października 2019 r. przegłosowali ją i tym samym zamiast poprzedniej nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 11 – Piasta I i nr 13 – Skorupy nadali nazwę Podlaska.

 

,,Jednocześnie zaznaczam, iż jest wojewoda podlaski dopiero wszczyna ww. postępowanie. Na podjęcie finalnej decyzji ma 30 dni. Postępowanie może się zakończyć umorzeniem bądź wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego.  „- informuje Sylwia Taha z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania możemy przeczytać:

„są podstawy do stwierdzenia istotnego naruszenia zapisów Konstytucji, które mówią m.in., że Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość”.

a także:

,,uzasadnienie uchwały białostockich radnych w zakresie działań majora nie jest w pełni zgodne z potwierdzonymi faktami i neguje ustalenia m.in. Instytutu Pamięci Narodowej.”

 

 

 

Red. OKO

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy