Abp Leszek Sławoj Głódź nie jest już Honorowym Obywatelem Białegostoku

Abp Leszek Sławoj Głódź nie jest już Honorowym Obywatelem Białegostoku Dziś podczas sesji radni Białegostoku odebrali abp Sławojowi Leszkowi Głódziowi przyznany mu w 1995 roku tytuł Honorowego Obywatela Białegostoku. Uchwałę poparło 14 radnych Koalicji Obywatelskiej, dwóch niezależnych wspierających Polskę 2050 (Maciej Biernacki, Tomasz Kalinowski) i pięciu PiS (Jacek Chańko, Paweł Myszkowski, Konrad Zieleniecki, Sebastian Putra, […]

Czytaj dalej…

Białystok. Agnieszka Osiecka będzie patronką jednej z ulic na osiedlu Jaroszówka

Agnieszka Osiecka będzie patronką jednej z białostockich ulic na osiedlu Jaroszówka. Taką uchwałę podjęła dziś (25 stycznia) Rada Miasta Imieniem Agnieszki Osieckiej zostanie nazwana ulica, położona w Białymstoku na osiedlu Jaroszówka, w obrębie nr 14 – Pietrasze, obejmująca część działki o numerze geodezyjnym 534. Za uchwałą głosowało 26 radnych. Decyzja ta była podyktowana chęcią uhonorowania […]

Czytaj dalej…

Spór o ulicę Łupaszki w WSA

Spór o ulicę Łupaszki w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym Rada Miasta Białystok skierowała do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego ws. ulicy im. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W listopadzie wojewoda stwierdził nieważność uchwały, o zmianie nazwy tej ulicy w mieście na Podlaską. Za wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zagłosowało na sesji […]

Czytaj dalej…

Wojewoda unieważni uchwałę Rady Miasta w sprawie ulicy Łupaszki?Już rozpoczął procedurę

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wszczął postępowanie nadzorcze  ws. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Białystok Nr XV/243/19 z dn. 28.X.2019 r. Chodzi o uchwałę likwidującą nadanie imienia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki ulicy w Białymstoku i zamianę nazwy tej ulicy na Podlaska. Radni Koalicji Obywatelskiej  28 października 2019 r. przegłosowali ją i tym samym zamiast poprzedniej nazwy ulicy […]

Czytaj dalej…

Partnerzy