Wystawa o Łupaszce w Białymstoku. Cel-odkłamać historię

W piątek 28.02 rano w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim otwarto wystawę poświęconą majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce”. Wystawa „Oddziały Łupaszki” przedstawia żołnierską drogę majora  Szendzielarza ps. Łupaszko i dowodzonej przez niego 5. Wileńskiej Brygady AK. Wystawę zainicjowały Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ma na celu przedstawienie prawdziwej historii majora. Na podstawie materiałów Instytutu […]

Czytaj dalej…

Wojewoda unieważni uchwałę Rady Miasta w sprawie ulicy Łupaszki?Już rozpoczął procedurę

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wszczął postępowanie nadzorcze  ws. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Białystok Nr XV/243/19 z dn. 28.X.2019 r. Chodzi o uchwałę likwidującą nadanie imienia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki ulicy w Białymstoku i zamianę nazwy tej ulicy na Podlaska. Radni Koalicji Obywatelskiej  28 października 2019 r. przegłosowali ją i tym samym zamiast poprzedniej nazwy ulicy […]

Czytaj dalej…

Akcja ,,Ocalić bohaterów” odpowiedzią na zmiany nazwy ulic w Białymstoku i Żyrardowie

Akcja ,,Ocalić bohaterów” odpowiedzią na zmiany nazwy ulic w Białymstoku i Żyrardowie Zmiany nazw ulic w Białymstoku i Żyrardowie Rada Miasta Białystok przegłosowała zmianę nazwy ulicy im. mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” na ulicę Podlaską, a Rada Miasta Żyrardów przywróciła nazwę ulicy Jedności Robotniczej, zamiast dotychczasowej – Generała Nila-Fieldorfa. ,,– Nasze szczególne zadanie to pilnować ich […]

Czytaj dalej…

Partnerzy