Prawie 1,5 mld zł na inwestycje w Podlaskiem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych


Prawie 1,5 mld zł na inwestycje w Podlaskiem – II edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek (30.05) wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Dzięki rządowemu wsparciu podlaskie samorządy zrealizują 238 projektów za 1,48 mld zł, o czym poinformowali na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicewojewoda Tomasz Madras oraz parlamentarzyści z regionu.

W tej edycji rząd przeznaczył 1,5 mld zł na nasze województwo, a to suma wyższa niż w pilotażowym rozdaniu – wtedy podlaskie samorządy otrzymały 1,2 mld zł. Dziś są na etapie przygotowań do rozpoczęcia inwestycji lub już w trakcie ich realizacji. Liczba wniosków również tym razem jest wyższa – 238, wcześniej – 180 – poinformował na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) mogła zgłosić w II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie – odpowiednio: do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie – do 5 mln zł. Przekazane fundusze samorządy przeznaczą na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

W województwie podlaskim najwięcej jest inwestycji drogowych. Drugie w kolejności są inwestycje wodno-kanalizacyjne – oczyszalnie ścieków czy stacje uzdatniania wody. – To pokazuje, jakie są nasze największe potrzeby – mówił wojewoda podlaski, życząc wszystkim samorządowcom, aby projekty udało się zrealizować jak najszybciej, najlepiej i najtaniej.

Bezzwrotne dofinansowania na inwestycje bliskie mieszkańcom

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to kompleksowe wsparcie dla samorządów. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r.

W naszym regionie oprócz wniosków złożonych przez gminy czy powiaty, pojawiły się także wnioski od związków gminno-powiatowych. Takie rozwiązanie zastosowano w powiecie sokólskim, co umożliwi przywrócenie do użytkowania tych dróg, które zostały zniszczone przy granicy w związku z budową zapory – to dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych – poinformował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Poseł Jarosław Zieliński zauważył, że Program Inwestycji Strategicznych oferuje korzystny poziom dofinansowania – w przypadku infrastuktury drogowej to 95% wartości inwestycji, przy zaledwie 5% wkładzie własnym samorządu.

Cieszę się, że te środki trafiły również do Białegostoku na rewitalizację, remont Parku Planty, bulwarów Kościałkowskiego, ulicy Akademickiej – wszyscy, którzy spędzamy tam czas widzimy, że przydałyby się tam inwestycje, więc świetnie, że ten projekt zyskał uznanie – podkreślał senator Mariusz Gromko.

W konferencji prasowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli również udział: sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz, poseł Mieczysław Baszko oraz marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

 

 

Lista inwestycji:

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina

Powiat

Województwo

Nazwa inwestycji

Kwota dofinansowania

Gmina Narew

Narew

hajnowski

podlaskie

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew

4 275 000,00 zł

Gmina Nowy Dwór

Nowy Dwór

sokólski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciowce w Gminie Nowy Dwór

3 990 000,00 zł

Gmina Dziadkowice

Dziadkowice

siemiatycki

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice

7 600 000,00 zł

Gmina Nurzec-Stacja

Nurzec-Stacja

siemiatycki

podlaskie

Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji.

4 750 000,00 zł

GMINA RUTKI

Rutki

zambrowski

podlaskie

Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B.

4 950 000,00 zł

Powiat Augustowski

augustowski

podlaskie

Przebudowa / remont ciągu dróg powiatu augustowskiego – obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi – Sztabin.

12 003 250,00 zł

Powiat Moniecki

Mońki

moniecki

podlaskie

Poprawa efektywności energerycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

9 990 000,00 zł

GMINA JELENIEWO

Jeleniewo

suwalski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły

2 755 000,00 zł

Gmina Poświętne

Poświętne

białostocki

podlaskie

Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo.

1 188 000,00 zł

Gmina Poświętne

Poświętne

białostocki

podlaskie

Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie – Kamińskie Wiktory

2 185 000,00 zł

Powiat Zambrowski

zambrowski

podlaskie

2.Modernizacja infrastruktury drogowej polegająca na remoncie drogi powiatowej Nr 1983B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 629 do wsi Kałęczyn Walochy

4 522 000,00 zł

Gmina Czarna Białostocka

Czarna Białostocka

białostocki

podlaskie

Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej.

4 950 000,00 zł

Gmina Grajewo

Grajewo

grajewski

podlaskie

Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo.

4 892 708,08 zł

Gmina Supraśl

Supraśl

białostocki

podlaskie

Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl

5 600 000,00 zł

GMINA SZYPLISZKI

Szypliszki

suwalski

podlaskie

Termomodernizacja budynku OSP we wsi Kaletnik

3 213 000,00 zł

Gmina Zawady

Zawady

białostocki

podlaskie

Przebudowa drogi gminnej nr 174503B – Etap II

1 852 000,00 zł

Gmina Szudziałowo

Szudziałowo

sokólski

podlaskie

Przebudowa dróg w miejscowości Szudziałowo i Szczęsnowicze

2 298 620,00 zł

Powiat Suwalski

suwalski

podlaskie

Modernizacja – przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl.

14 250 000,00 zł

GMINA KUŹNICA

Kuźnica

sokólski

podlaskie

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową drogi gminnej Nr 103669B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i Mieleszkowce Zalesiańskie, gm. Kuźnica

2 375 000,00 zł

Gmina Czarna Białostocka

Czarna Białostocka

białostocki

podlaskie

Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych.

8 930 000,00 zł

GMINA ORLA

Orla

bielski

podlaskie

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla.

4 250 000,00 zł

Gmina Knyszyn

Knyszyn

moniecki

podlaskie

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Tykockiej w Knyszynie

475 000,00 zł

GMINA KUŹNICA

Kuźnica

sokólski

podlaskie

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową ul. Kresowej, Sosnowej i Wschodniej w m. Kuźnica

5 700 000,00 zł

GMINA KLESZCZELE

Kleszczele

hajnowski

podlaskie

Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

6 650 000,00 zł

Gmina Łapy

Łapy

białostocki

podlaskie

Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach

9 996 000,00 zł

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

wysokomazowiecki

podlaskie

Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą

11 209 000,00 zł

Gmina Milejczyce

Milejczyce

siemiatycki

podlaskie

Budowa, przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milejczyce

5 100 000,00 zł

Powiat Sejneński

Giby

sejneński

podlaskie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Bierżałowce – Giby na odcinku o dł. ok.3,6 km i Nr 1202B Wysoki Most-Sarnetki-Frącki na odcinku o długości ok. 1km

5 510 000,00 zł

Powiat Sejneński

Krasnopol

sejneński

podlaskie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku dł. ok. 3km.

4 750 000,00 zł

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

podlaskie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica – etap IV

5 000 000,00 zł

Miasto Grajewo

Grajewo

grajewski

podlaskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie.

4 712 000,00 zł

Powiat Sejneński

Puńsk

sejneński

podlaskie

Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku

3 600 000,00 zł

Gmina Szumowo

Szumowo

zambrowski

podlaskie

2.Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo – Zaręby Jartuzy o długości ok 4350 m

8 610 800,00 zł

Gmina Szudziałowo

Szudziałowo

sokólski

podlaskie

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo

4 963 560,00 zł

Gmina Zabłudów

Zabłudów

białostocki

podlaskie

Centrum sportowo-rekreacyjne w Zabłudowie

8 100 000,00 zł

GMINA PIĄTNICA

Piątnica

łomżyński

podlaskie

Budowa żłobka w miejscowości Piątnica Poduchowna

3 846 250,00 zł

GMINA PIĄTNICA

Piątnica

łomżyński

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Drozdowo wraz z zagospodarowaniem terenu wokół SUW

7 999 000,00 zł

GMINA SOKOŁY

Sokoły

wysokomazowiecki

podlaskie

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach

5 795 000,00 zł

GMINA KRYPNO

Krypno

moniecki

podlaskie

Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich.

9 500 000,00 zł

GMINA WYSOKIE MAZOWIECKIE

Wysokie Mazowieckie

wysokomazowiecki

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

4 702 684,16 zł

GMINA KUŹNICA

Kuźnica

sokólski

podlaskie

Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w miejscowościach Wołkusze i Łowczyki, gm. Kuźnica

2 850 000,00 zł

Gmina Szepietowo

Szepietowo

wysokomazowiecki

podlaskie

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w miejscowości Dąbrówka Kościelna – etap II

6 835 000,00 zł

Gmina Czyże

Czyże

hajnowski

podlaskie

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku skupu mleka w miejscowości Hukowicze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

595 000,00 zł

GMINA ŁOMŻA

Łomża

łomżyński

podlaskie

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Giełczyn, Janowo, Nowe Wyrzyki – gmina Łomża.

5 810 500,00 zł

GMINA ŁOMŻA

Łomża

łomżyński

podlaskie

Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Boguszyce, Giełczyn, Podgórze – Gmina Łomża.

4 189 500,00 zł

GMINA GRODZISK

Grodzisk

siemiatycki

podlaskie

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

4 500 000,00 zł

GMINA GRODZISK

Grodzisk

siemiatycki

podlaskie

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I

4 455 000,00 zł

Gmina Juchnowiec Kościelny

Juchnowiec Kościelny

białostocki

podlaskie

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie

9 500 000,00 zł

Gmina Zambrów

Zambrów

zambrowski

podlaskie

Budowa siedziby Urzędu Gminy Zambrów

9 999 999,00 zł

POWIAT BIAŁOSTOCKI

białostocki

podlaskie

Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod.-kan.).

10 000 000,00 zł

GMINA GRABOWO

Grabowo

kolneński

podlaskie

Rozbudowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Grabowo

9 310 000,00 zł

GMINA ZBÓJNA

Zbójna

łomżyński

podlaskie

Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna.

4 702 500,00 zł

GMINA DOBRZYNIEWO DUŻE

Dobrzyniewo Duże

białostocki

podlaskie

Modernizacja dróg na terenie gminy Dobrzyniewo Duże.

9 500 000,00 zł

GMINA SZYPLISZKI

Szypliszki

suwalski

podlaskie

Budowa przedszkola we wsi Słobódka.

5 283 050,17 zł

GMINA NAREWKA

Narewka

hajnowski

podlaskie

Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Narewka

4 455 000,00 zł

GMINA NAREWKA

Narewka

hajnowski

podlaskie

Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka

6 650 000,00 zł

GMINA SOKOŁY

Sokoły

wysokomazowiecki

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sokoły

4 731 000,00 zł

MIASTO SEJNY

Sejny

sejneński

podlaskie

Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny.

7 200 000,00 zł

GMINA JELENIEWO

Jeleniewo

suwalski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo

3 040 000,00 zł

Powiat Sokólski

Nowy Dwór

sokólski

podlaskie

Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra

10 000 000,00 zł

Miasto Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski

bielski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

9 350 000,00 zł

Miasto Grajewo

Grajewo

grajewski

podlaskie

Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie.

8 607 000,00 zł

Gmina Śniadowo

Śniadowo

łomżyński

podlaskie

Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo

5 865 000,00 zł

page1image3729088

Gmina Augustów

Augustów

augustowski

podlaskie

Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów.

6 175 000,00 zł

Gmina Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

wysokomazowiecki

podlaskie

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107649B Jabłoń Dobki oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107621B Markowo Wólka – Lendowo Budy

4 655 000,00 zł

Gmina Mielnik

Mielnik

siemiatycki

podlaskie

Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik

7 000 000,00 zł

Gmina Płaska

Płaska

augustowski

podlaskie

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej – budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego

3 800 000,00 zł

Gmina Sokółka

Sokółka

sokólski

podlaskie

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sokółka

15 865 000,00 zł

Gmina Turośl

Turośl

kolneński

podlaskie

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych

9 390 083,00 zł

POWIAT HAJNOWSKI

hajnowski

podlaskie

Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+440.54 do km 1+756.00 – II etap

9 974 000,00 zł

GMINA SUWAŁKI

Suwałki

suwalski

podlaskie

Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

5 000 000,00 zł

Gmina Kolno

Kolno

kolneński

podlaskie

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno

2 160 000,00 zł

Gmina Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny

augustowski

podlaskie

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 135503B we wsi Popowo od drogi powiatowej 1210 B do drogi powiatowej 1210 B.

1 113 430,00 zł

Miasto Suwałki

podlaskie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach – II etap

21 250 000,00 zł

Powiat Siemiatycki

siemiatycki

podlaskie

Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim

5 000 000,00 zł

Gmina Suraż

Suraż

białostocki

podlaskie

Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Suraż, gm. Suraż

7 550 000,00 zł

Gmina Wasilków

Wasilków

białostocki

podlaskie

NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie

9 000 000,00 zł

GMINA SUWAŁKI

Suwałki

suwalski

podlaskie

Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą w msc. Gawrych Ruda

4 499 645,00 zł

Miasto Suwałki

podlaskie

Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej w Suwałkach

4 750 000,00 zł

Gmina Choroszcz

Choroszcz

białostocki

podlaskie

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz.

8 170 000,00 zł

Powiat Sokólski

Krynki

sokólski

podlaskie

Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.-Ostrów N.-Górany-Leszczany-Nietupa-Szaciły-Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki.

5 000 000,00 zł

GMINA CIECHANOWIEC

Ciechanowiec

wysokomazowiecki

podlaskie

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach oraz remont budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

4 900 000,00 zł

Gmina Supraśl

Supraśl

białostocki

podlaskie

Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl

5 000 000,00 zł

GMINA HAJNÓWKA

Hajnówka

hajnowski

podlaskie

Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Hajnówka

6 781 530,89 zł

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Hajnówka

hajnowski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce – etap I

5 100 000,00 zł

Gmina Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

wysokomazowiecki

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Piekuty

2 925 000,00 zł

POWIAT ŁOMŻYŃSKI

Łomża

łomżyński

podlaskie

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łomżyńskiego wraz z zakupem sprzętu

15 865 000,00 zł

Gmina Mały Płock

Mały Płock

kolneński

podlaskie

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej o długości ok. 8km

14 000 000,00 zł

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Hajnówka

hajnowski

podlaskie

Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce

4 500 000,00 zł

GMINA NOWINKA

Nowinka

augustowski

podlaskie

Remont i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka

3 515 000,00 zł

Gmina Czyżew

Czyżew

wysokomazowiecki

podlaskie

Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czyżew

10 000 000,00 zł

Gmina Sidra

Sidra

sokólski

podlaskie

Przebudowa części dróg gminnych o nr 103601B i 103610B na terenie Gminy Sidra

9 975 000,00 zł

Miasto Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski

bielski

podlaskie

Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią.

3 800 000,00 zł

GMINA RUTKI

Rutki

zambrowski

podlaskie

Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679-Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne

4 940 000,00 zł

Gmina Siemiatycze

Siemiatycze

siemiatycki

podlaskie

Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew.

4 950 000,00 zł

Gmina Miastkowo

Miastkowo

łomżyński

podlaskie

Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105877B we wsi Kaliszki

4 275 000,00 zł

Powiat Zambrowski

zambrowski

podlaskie

Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie

2 970 000,00 zł

GMINA BRAŃSK

Brańsk

bielski

podlaskie

Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych w miejscowościach Glinnik, Szmurły, Załuskie Kościelne

3 330 000,00 zł

Gmina Jedwabne

Jedwabne

łomżyński

podlaskie

Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedwabne

1 786 500,00 zł

Gmina Jedwabne

Jedwabne

łomżyński

podlaskie

Modernizacja i przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Jedwabne

7 691 200,00 zł

Gmina Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski

bielski

podlaskie

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

4 702 500,00 zł

Gmina Kolno

Kolno

kolneński

podlaskie

Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno

6 570 000,00 zł

GMINA TRZCIANNE

Trzcianne

moniecki

podlaskie

Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Krynica – Szorce – Nowa Wieś

9 048 399,63 zł

GMINA NOWINKA

Nowinka

augustowski

podlaskie

Przebudowa dróg gminnych

1 824 000,00 zł

POWIAT KOLNEŃSKI

Stawiski

kolneński

podlaskie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański – ETAP II

8 075 000,00 zł

GMINA SEJNY

Sejny

sejneński

podlaskie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej.

4 365 000,00 zł

Gmina Szczuczyn

Szczuczyn

grajewski

podlaskie

Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn.

1 537 911,28 zł

Gmina Miastkowo

Miastkowo

łomżyński

podlaskie

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie

2 125 000,00 zł

Gmina Lipsk

Lipsk

augustowski

podlaskie

3.Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku

1 125 000,00 zł

Powiat Siemiatycki

siemiatycki

podlaskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice

10 000 000,00 zł

MIASTO ZAMBRÓW

Zambrów

zambrowski

podlaskie

Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

4 950 000,00 zł

GMINA SEJNY

Sejny

sejneński

podlaskie

Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach.

6 715 000,00 zł

Powiat Moniecki

Krypno

moniecki

podlaskie

Modernizcja drogi powiatowej Nr 1368B Dziękonie – Boguszewo – Peńskie – Zastocze – Krypno Kościelne

4 999 850,00 zł

GMINA FILIPÓW

Filipów

suwalski

podlaskie

Rozbudowa drogi gminnej nr 101866B we wsi Nowe Motule, gmina Filipów.

1 900 000,00 zł

Gmina Knyszyn

Knyszyn

moniecki

podlaskie

Przebudowa drogi gminnej ul. Zamoyskiego w Knyszynie

1 330 000,00 zł

GMINA PRZYTUŁY

Przytuły

łomżyński

podlaskie

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły

3 990 000,00 zł

Miasto Białystok

podlaskie

Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku

29 970 000,00 zł

Gmina Raczki

Raczki

suwalski

podlaskie

Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Raczki

2 470 000,00 zł

Gmina Mielnik

Mielnik

siemiatycki

podlaskie

Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik

4 940 000,00 zł

Gmina Perlejewo

Perlejewo

siemiatycki

podlaskie

Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo

8 360 000,00 zł

Związek Powiatowo – Gminny 'Dolina Krynki’

Krynki

sokólski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany – Rudaki

15 000 000,00 zł

Gmina Janów

Janów

sokólski

podlaskie

Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy

1 173 000,00 zł

Gmina Boćki

Boćki

bielski

podlaskie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki

2 880 000,00 zł

Gmina Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

zambrowski

podlaskie

Budowa wodociągu wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zanie-Leśnica

4 370 000,00 zł

GMINA STAWISKI

Stawiski

kolneński

podlaskie

Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski

9 800 000,00 zł

Gmina Wyszki

Wyszki

bielski

podlaskie

Przebudowa dróg na terenie Gminy Wyszki

2 910 990,00 zł

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

podlaskie

Przebudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 668 – ul. Przytulska w Jedwabnem.

10 000 000,00 zł

Gmina Korycin

Korycin

sokólski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej od DK nr 8- Krukowszczyzna- Droga woj. nr 761

4 999 898,02 zł

Gmina Narew

Narew

hajnowski

podlaskie

Rozbudowa drogi w miejscowości Waśki

4 275 000,00 zł

Gmina Nowy Dwór

Nowy Dwór

sokólski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i m. Bobra Wielka

5 850 000,00 zł

Gmina Mońki

Mońki

moniecki

podlaskie

Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki

4 747 500,00 zł

MIASTO KOLNO

Kolno

kolneński

podlaskie

Budowa/Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno.

3 500 000,00 zł

Związek Powiatowo – Gminny 'Dębina’

Dąbrowa Białostocka

sokólski

podlaskie

Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. – Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno-kol.Nierośno

17 100 000,00 zł

Gmina Gródek

Gródek

białostocki

podlaskie

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – URZĘDU GMINY GRÓDEK

6 375 000,00 zł

GMINA CIECHANOWIEC

Ciechanowiec

wysokomazowiecki

podlaskie

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych i infrastrukturą techniczną w Radziszewie Sieńczuch

4 800 000,00 zł

Gmina Bakałarzewo

Bakałarzewo

suwalski

podlaskie

Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakałarzewo

4 702 500,00 zł

Powiat Grajewski

Grajewo

grajewski

podlaskie

Rozbudowa odc. DP 1810B ul. Wiórowej w Grajewie, przebudowa odc. DP 1837B Karwowo-Ostrowik i rozbudowa mostu przez rz. Wissę w m. Balcer w ciągu DP 1806B.

15 000 000,00 zł

Gmina Czyże

Czyże

hajnowski

podlaskie

Modernizacja drogi gminnej Kojły – Lady

5 510 000,00 zł

GMINA KLESZCZELE

Kleszczele

hajnowski

podlaskie

Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu 'Repczyce’.

3 600 000,00 zł

Gmina Michałowo

Michałowo

białostocki

podlaskie

Budowa hali sportowej w Gminie Michałowo

4 950 000,00 zł

Gmina Mońki

Mońki

moniecki

podlaskie

Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki – etap II – budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora

4 675 000,00 zł

POWIAT HAJNOWSKI

hajnowski

podlaskie

Remont dróg w pow. hajnowskim w gm.: Czeremcha nr 1780B, Kleszczele nr 1777B, Dubicze Cerkiewne nr 1670B, Czyże nr 1602B, Narew nr 1618B, Hajnówka nr 1655B.

4 987 000,00 zł

Związek Powiatowo – Gminny 'Dolina Rzeki Sidra’

Sidra

sokólski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola.

9 500 000,00 zł

Gmina Szczuczyn

Szczuczyn

grajewski

podlaskie

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie

8 000 000,00 zł

GMINA RAJGRÓD

Rajgród

grajewski

podlaskie

Budowa Remizy OSP – Świetlicy Wiejskiej w Mieczach

1 530 000,00 zł

GMINA PRZYTUŁY

Przytuły

łomżyński

podlaskie

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej

3 699 000,00 zł

Gmina Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

zambrowski

podlaskie

Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu relacji Wróble-Arciszewo – Czarnowo- Dąb na terenie gminy Kołaki Kościelne

4 655 000,00 zł

Gmina Kulesze Kościelne

Kulesze Kościelne

wysokomazowiecki

podlaskie

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kulesze Kościelne.

3 150 000,00 zł

GMINA ZBÓJNA

Zbójna

łomżyński

podlaskie

Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna.

4 655 000,00 zł

Związek Powiatowo – Gminny 'Nad Biebrzą’

Nowy Dwór

sokólski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych do miejscowości Chworościany i Rogacze.

14 250 000,00 zł

Gmina Suchowola

Suchowola

sokólski

podlaskie

Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III

10 070 000,00 zł

Gmina Jaświły

Jaświły

moniecki

podlaskie

Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły

10 830 000,00 zł

Gmina Radziłów

Radziłów

grajewski

podlaskie

Przebudowa drogi gminnej w msc. Mścichy wraz z niezbędną infrastrukturą

5 500 000,00 zł

Gmina Rutka-Tartak

Rutka-Tartak

suwalski

podlaskie

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rutka-Tartak

3 325 000,00 zł

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

podlaskie

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo

50 000 000,00 zł

Gmina Szepietowo

Szepietowo

wysokomazowiecki

podlaskie

Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Szepietowo-Podleśne

4 365 000,00 zł

Gmina Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka

sokólski

podlaskie

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kirejewszczyzna, Reszkowce oraz ulicy Jasionówka Kolonia w Dąbrowie Białostockiej.

10 000 000,00 zł

Gmina Białowieża

Białowieża

hajnowski

podlaskie

Remont układu komunikacyjnego dróg gminnych w Białowieży

3 800 000,00 zł

MIASTO ZAMBRÓW

Zambrów

zambrowski

podlaskie

Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów

12 750 000,00 zł

POWIAT BIAŁOSTOCKI

białostocki

podlaskie

Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Korczaka 23 w Łapach oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.

5 000 000,00 zł

MIASTO KOLNO

Kolno

kolneński

podlaskie

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.

7 300 000,00 zł

GMINA WIZNA

Wizna

łomżyński

podlaskie

Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami

4 999 660,00 zł

POWIAT KOLNEŃSKI

Kolno

kolneński

podlaskie

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1882B

5 000 000,00 zł

GMINA PRZEROŚL

Przerośl

suwalski

podlaskie

Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Przerośl

1 900 000,00 zł

Gmina Krynki

Krynki

sokólski

podlaskie

Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 4,5km.

6 175 000,00 zł

Powiat Augustowski

augustowski

podlaskie

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1201B – budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy pow. Suwalskiego do m. Bryzgiel.

2 992 500,00 zł

Gmina Czyże

Czyże

hajnowski

podlaskie

Modernizacja remizo – świetlicy w Czyżach

1 020 000,00 zł

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

wysokomazowiecki

podlaskie

Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem

4 454 000,00 zł

GMINA NOWINKA

Nowinka

augustowski

podlaskie

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku Ośrodka Kultury w Nowince

3 780 000,00 zł

GMINA BRAŃSK

Brańsk

bielski

podlaskie

Przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica oraz modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo

7 740 000,00 zł

Gmina Knyszyn

Knyszyn

moniecki

podlaskie

Zakup fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego zagregowanego z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową

1 710 000,00 zł

Gmina Milejczyce

Milejczyce

siemiatycki

podlaskie

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach wraz budową kompleksu sportowego

6 300 000,00 zł

GMINA PIĄTNICA

Piątnica

łomżyński

podlaskie

Budowa i przebudowa dróg w gminie Piątnica

5 947 000,00 zł

GMINA FILIPÓW

Filipów

suwalski

podlaskie

Rewitalizacja obszaru obejmująca zagospodarowanie terenu poprzez budowę garażu na autobusy szkolne wraz z zaadoptowaniem istniejącego budynku.

2 125 000,00 zł

Miasto Łomża

podlaskie

Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży

12 750 000,00 zł

Gmina Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny

augustowski

podlaskie

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny.

4 826 444,14 zł

Gmina Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski

bielski

podlaskie

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg.

4 702 500,00 zł

GMINA WIZNA

Wizna

łomżyński

podlaskie

Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna.

3 690 600,00 zł

Gmina Turośń Kościelna

Turośń Kościelna

białostocki

podlaskie

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym część miejscowości Niewodnica Kościelna „Północy Wschód’ w rejonie ulic Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego

6 630 392,00 zł

Miasto Siemiatycze

Siemiatycze

siemiatycki

podlaskie

Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej

4 500 000,00 zł

Gmina Bakałarzewo

Bakałarzewo

suwalski

podlaskie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu.

5 100 000,00 zł

Gmina Perlejewo

Perlejewo

siemiatycki

podlaskie

Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy

1 620 000,00 zł

Miasto Brańsk

Brańsk

bielski

podlaskie

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ W BRAŃSKU.

4 500 000,00 zł

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

wysokomazowiecki

podlaskie

Budowa budynku administracji publicznej – Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

25 000 000,00 zł

GMINA WIŻAJNY

Wiżajny

suwalski

podlaskie

Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny.

8 540 500,00 zł

GMINA KRASNOPOL

Krasnopol

sejneński

podlaskie

Przebudowa drogi gminnej nr 102077B Buda Ruska-Jeziorki.

3 960 000,00 zł

GMINA SZTABIN

Sztabin

augustowski

podlaskie

Modernizacja i remont budynków komunalnych w miejscowościach Huta i Jastrzębna Druga

535 000,00 zł

Związek Powiatowo – Gminny 'Dolina Krynki’

Krynki

sokólski

podlaskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka – Kruszyniany

5 000 000,00 zł

Powiat Bielski

bielski

podlaskie

Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp – Rudka długości ok. 3,5 km

3 990 000,00 zł

GMINA HAJNÓWKA

Hajnówka

hajnowski

podlaskie

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka

4 275 000,00 zł

Miasto Brańsk

Brańsk

bielski

podlaskie

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEŚCIE BRAŃSK

4 750 000,00 zł

Gmina Rudka

Rudka

bielski

podlaskie

Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe

4 750 000,00 zł

Gmina Dziadkowice

Dziadkowice

siemiatycki

podlaskie

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice.

1 530 000,00 zł

Gmina Turośń Kościelna

Turośń Kościelna

białostocki

podlaskie

Budowa sytemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki

2 774 608,00 zł

Miasto Siemiatycze

Siemiatycze

siemiatycki

podlaskie

Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzezbudowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeńtechnol. w budynku krat

6 650 000,00 zł

GMINA WIŻAJNY

Wiżajny

suwalski

podlaskie

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wiżajnach.

900 000,00 zł

Gmina Boćki

Boćki

bielski

podlaskie

Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap I

6 815 110,00 zł

Gmina Janów

Janów

sokólski

podlaskie

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janów

4 700 000,00 zł

Powiat Zambrowski

zambrowski

podlaskie

1.Modernizacja infrastruktury drogowej polegająca na remoncie drogi powiatowej Nr 2015B od m. Kołaki Kościelne do m. Szczodruchy

6 588 250,00 zł

Gmina Janów

Janów

sokólski

podlaskie

Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie

3 002 000,00 zł

GMINA TYKOCIN

Tykocin

białostocki

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych

6 750 000,00 zł

GMINA TYKOCIN

Tykocin

białostocki

podlaskie

Przebudowa dróg w Gminie Tykocin

4 940 000,00 zł

Gmina Miasto Augustów

Augustów

augustowski

podlaskie

Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie

14 400 000,00 zł

Gmina Poświętne

Poświętne

białostocki

podlaskie

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków użyteczności publicznej Gminy Poświętne.

2 375 000,00 zł

Gmina Białowieża

Białowieża

hajnowski

podlaskie

Budowa wodociągu Budy-Czerlonka w Gminie Białowieża

2 375 000,00 zł

Gmina Dubicze cerkiewne

Dubicze Cerkiewne

hajnowski

podlaskie

Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.

9 500 000,00 zł

Gmina Wąsosz

Wąsosz

grajewski

podlaskie

Przebudowa dróg gminnych – II etap

9 500 000,00 zł

GMINA SZTABIN

Sztabin

augustowski

podlaskie

Przebudowa dróg gminnych: Nr 167501B , Nr 167510B, Nr 102826B na terenie gminy Sztabin

8 540 000,00 zł

Gmina Drohiczyn

Drohiczyn

siemiatycki

podlaskie

Przebudowa drogi gminnej Sieniewice – Bujaki przez Sady

8 999 000,00 zł

GMINA KOBYLIN-BORZYMY

Kobylin-Borzymy

wysokomazowiecki

podlaskie

Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia

8 500 000,00 zł

GMINA KLUKOWO

Klukowo

wysokomazowiecki

podlaskie

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących dotworzonych terenów inwestycyjnych – Etap 1.

9 900 000,00 zł

Gmina Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny

augustowski

podlaskie

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 102861 B Górskie – Brzozówka – Komorniki.

1 785 894,39 zł

Gmina Zawady

Zawady

białostocki

podlaskie

Przebudowa drogi gminnej Nowe Chlebiotki – Nowe Grabowo

2 230 000,00 zł

Gmina Raczki

Raczki

suwalski

podlaskie

Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach etap II – przeb. parkingu, przeb. i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodników

1 780 000,00 zł

Gmina Jasionówka

Jasionówka

moniecki

podlaskie

Przebudowa i modernizacja dróg

9 500 000,00 zł

Gmina Rutka-Tartak

Rutka-Tartak

suwalski

podlaskie

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak

679 000,00 zł

Gmina Puńsk

Puńsk

sejneński

podlaskie

Przebudowa dróg gminnych nr 101675B Puńsk-Wołyńce, nr 101680B Oszkinie II oraz nr 101715B w m. Dziedziule

4 667 445,00 zł

GMINA PRZEROŚL

Przerośl

suwalski

podlaskie

Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gminie Przerośl.

5 700 000,00 zł

Gmina Czeremcha

Czeremcha

hajnowski

podlaskie

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha

8 005 000,00 zł

Gmina Krynki

Krynki

sokólski

podlaskie

Przebudowa drogi gminnej Nr 104964B Górany – Podlipki wraz z drogami gminnymi dojazdowymi położonymi na działkach nr 62, 457 i 239 w gminie Krynki.

3 800 000,00 zł

Gmina Wyszki

Wyszki

bielski

podlaskie

Budowa budynku aktywności lokalnej w miejscowości Niewino Borowe.

2 549 250,00 zł

Gmina Rudka

Rudka

bielski

podlaskie

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka

13 300 000,00 zł

GMINA ORLA

Orla

bielski

podlaskie

Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla.

5 400 000,00 zł

GMINA FILIPÓW

Filipów

suwalski

podlaskie

Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej Gminy Filipów przy ul. Garbaskiej 2 w miejscowości Filipów.

3 150 000,00 zł

Gmina Płaska

Płaska

augustowski

podlaskie

Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska

6 650 000,00 zł

Powiat Bielski

bielski

podlaskie

Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc. dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B do Mulawicz dł. ok. 3,7 km

7 125 000,00 zł

Gmina Lipsk

Lipsk

augustowski

podlaskie

Zakup autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk

1 640 000,00 zł

Gmina Lipsk

Lipsk

augustowski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102775 B

6 336 500,00 zł

Gmina Drohiczyn

Drohiczyn

siemiatycki

podlaskie

Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie

1 000 000,00 zł

Związek Powiatowo – Gminny 'Pogranicze’

Kuźnica

sokólski

podlaskie

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel

15 000 000,00 zł

GMINA RAJGRÓD

Rajgród

grajewski

podlaskie

Przebudowa drogi Tama – Woźnawieś

7 600 000,00 zł

Gmina Nowogród

Nowogród

łomżyński

podlaskie

Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej części Nowogrodu

9 800 000,00 zł

Gmina Giby

Giby

sejneński

podlaskie

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudowa, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka 7).

8 100 000,00 zł

Gmina Radziłów

Radziłów

grajewski

podlaskie

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B od m. Karwowo do m. Święcienin

4 750 000,00 zł

Gmina Rutka-Tartak

Rutka-Tartak

suwalski

podlaskie

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak

1 330 000,00 zł

Gmina Wyszki

Wyszki

bielski

podlaskie

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Wyszki

1 350 360,00 zł

Gmina Kulesze Kościelne

Kulesze Kościelne

wysokomazowiecki

podlaskie

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Kulesze Kościelne.

3 800 000,00 zł

GMINA KRASNOPOL

Krasnopol

sejneński

podlaskie

Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo Gminy Krasnopol.

6 400 000,00 zł

 

Red. OKO

Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki

na podst.mat. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy