Konkurs dla rolników „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

W województwie podlaskim z każdym rokiem zmniejsza się liczba wypadków w rolnictwie. To zasługa m.in. akcji prowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Chodzi o „Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs realizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Gospodarzy, którzy zgłosili się do konkursu, odwiedza komisja […]

Czytaj dalej…

Orla. Bezpieczne gospodarstwo rolne – FILM

W województwie podlaskim z każdym rokiem zmniejsza się liczba wypadków w rolnictwie. To zasługa m.in. akcji prowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Chodzi o „Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” realizowany od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Gospodarzy, którzy zgłosili się do konkursu, odwiedza komisja złożona m.in. […]

Czytaj dalej…

KRUS: przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika Zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 27 lutego 2022 r. na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub […]

Czytaj dalej…

KRUS ogłasza konkurs na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie

II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje […]

Czytaj dalej…

Konkurs KRUS dla młodzieży ,,Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa

,,Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zachęca do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży ,,Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcją Pracy, […]

Czytaj dalej…

KRUS. Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19

Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o uruchomieniu nowego profilu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej i udokumentowanej chorobie COVID-19. Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Jedlcu od 24.05.2021 r. i w Szklarskiej Porębie od 4.06.2021 r. Procedury kierowania na rehabilitację dla pacjentów po przebytej […]

Czytaj dalej…

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lubrolniczą chorobą zawodową. W celu skorzystania z formularza […]

Czytaj dalej…

Rolniczy emeryci i renciści dostaną dodatkowe świadczenie KRUS

Rolniczy emeryci i renciści dostaną dodatkowe świadczenie KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent zostanie wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 1.250,88 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zostanie wypłacone z urzędu, bez konieczności składania wniosków. Zasady przyznawania dodatkowych […]

Czytaj dalej…

KRUS przypomina o aktualnych składkach

KRUS przypomina o aktualnych składkach Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w […]

Czytaj dalej…

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają rehabilitację leczniczą. – Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się 18 marca 2021 r. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia […]

Czytaj dalej…

KRUS opublikował nowe kwoty przychodu

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2021 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 1 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. […]

Czytaj dalej…

KRUS organizuje konkurs plastyczny dla dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. To hasło XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci. Nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i […]

Czytaj dalej…

Partnerzy