Burmistrz Krynek wydała zgodę na kurniki w Kruszynianach

Burmistrz Krynek wydała zgodę na kurniki w Kruszynianach

Mimo protestów wielu mieszkańców, turystów i ministerstwa kultury burmistrz Krynek Joanna Gudalewska wydała zgodę na budowę dwóch  dużych kurników w sąsiedztwie tatarskiej wsi Kruszyniany. Teraz przeciwnicy inwestycji zapowiadają odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Burmistrz Krynek zawiadamia o wydaniu pozytywnej decyzji dla budowy dwóch kurników, w których rocznie hodowanych może być nawet kilkaset tysięcy kur w wydanym obwieszczeniu.

Stowarzyszenie Dolina Nietupy zapowiada odwołanie się od tej decyzji w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Według przeciwników inwestycji budowa kurzej fermy zaburzy turystyczny charakter okolicy.

W ochronę miejscowości zaangażowało się ministerstwo kultury i Rzecznik Praw Obywatelskich. Wiceminister Magdalena Gawin kilkanaście dni temu apelowała do marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego aby zarząd województwa podlaskiego powołał w tym miejscu park krajobrazowy. Sprawa jednak utknęła w urzędzie.

Park krajobrazowy lub park kulturowy powinien powstać w Kruszynianach

Pod urzędem za to protestowali rolnicy, którzy nie chcą parku krajobrazowego w gminie Krynki. Obawiają się, że może to utrudnić gospodarowanie także innym rolnikom.

Rolnicy z Krynek sprzeciwiają się Parkowi Krajobrazowemu

Inwestor – rolnik z okolicy nie chce rezygnować z budowy kurzej fermy.

Sprawa budowy fermy  ciągnie się od 2018 roku. Już dwa razy była uchylana przez Samodzielne Kolegium Odwoławcze.

OTO TREŚĆ OBWIESZCZENIA:


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. , poz. 735), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 02 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników o łącznej obsadzie 356 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 3/19 obręb Kruszyniany, gmina Krynki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż z treścią w/w decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki, pok. nr 4, w godzinach 730 – 1530.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Jolanta Gudalewska

Red. OKO

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy