Słynne Plutycze będą chronione urzędowo?

Podlaska wojewódzka konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz chce ochrony układu przestrzennego wsi Plutycze w gminie Bielsk Podlaski. We wsi, która zasłynęła w całej Polsce dzięki programowi Rolnicy.Podlasie i swoim dwóm mieszkańcom Andrzejowi i Gienkowi Onopiukowi pozostanie tradycyjna zabudowa i układ domów. Początek istnienia wsi Plutycze związany jest z przeprowadzeniem we włości bielskiej pomiary włócznej w […]

Czytaj dalej…

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie podlaskich zabytków

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, które są w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, która jest właścicielem […]

Czytaj dalej…

Monument Stefana Czarnieckiego w Tykocinie został odrestaurowany

Monument Stefana Czarnieckiego w Tykocinie został odrestaurowany To jeden z najstarszych pomników świeckich w Polsce. Osiemnastowieczny monument Stefana Czarnieckiego w Tykocinie jest już odrestaurowany.  Głównym celem przeprowadzonych prac konserwatorskich było zatrzymanie procesów destrukcyjnych oryginalnej substancji zabytkowej oraz przywrócenie pomnikowi historycznych walorów estetycznych. Pomnik Stefana Czarnieckiego do rejestru zabytków województwa podlaskiego został wpisany w 1966 roku. […]

Czytaj dalej…

Białystok. Poczta Dworcowa w ewidencji zabytków

Białystok. Poczta Dworcowa w ewidencji zabytków Zarządzeniem z dnia 16.11.2020 r. prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków włączyła do wojewódzkiej ewidencji zabytków budynek urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego przy ul. Kolejowej 15 w Białymstoku. Budowę dworcowego Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego rozpoczęto w 1962 rokuwedług projektu inż. Leona Kulikowskiego, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Pod blisko trzech latach budynek został oddany […]

Czytaj dalej…

200-letnia kapliczka w Bajkach Zalesiu doczeka się odnowienia

200-letnia kapliczka w Bajkach Zalesiu doczeka się odnowienia Niebawem dwustuletnia kapliczka we wsi Bajki Zalesie odzyska dawny blask.W czwartek (29.10) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu dotacji na gruntowną renowację zabytkowej kapliczki. Dwustuletni zabytek w miejscowości Bajki-Zalesie doczeka się odrestaurowania na początku 2021 roku. Kapliczka dworska we wsi Bajki Zalesie w gminie Krypno została […]

Czytaj dalej…

Tajemnice Starego Rynku w Łomży

Pozostałości po kramach i stoiskach kupieckich, tajemnicza kamienna niecka, monety i przedmioty codziennego użytku. Archeolodzy pracujący na Starym Rynku w Łomży odkrywają jego tajemnice i znajdują pozostałości minionych wieków. Archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe na terenie Rynku Starego w Łomży rozpoczęły się w kwietniu bieżącego roku. Do tej pory udało się przebadać ponad połowę obszaru przeznaczonego […]

Czytaj dalej…

Białystok. Przebudowa dworca PKP dobiega końca

Dworzec PKP w Białymstoku został wybudowany w 1862 roku. Jest to przykład budynku użyteczności publicznej z czasów carskich. Był stacją reprezentacyjną na szlaku kolejowym warszawsko-petersburskim. Obecnie przebudowa dworca PKP dobiega końca.    Polskie Koleje Państwowe S.A. i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku zorganizowały wizytę studyjną związaną z odbiorem prac na białostockim dworcu PKP. Przebudowa dworca […]

Czytaj dalej…

Dotacje na zabytki w woj.podlaskim

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków – prof. Małgorzata Dajnowicz przyznała 55 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Rozdysponowano blisko 2,2 mln złotych.   – Przyznawaliśmy dotacje według określonych kryteriów, biorąc pod uwagę przede wszystkim stan zachowania zabytku i jego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego woj. podlaskiego. Zależało […]

Czytaj dalej…

Pieniądze na ratowanie podlaskich zabytków

53 zabytkowe  obiekty dostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dotacje przyznaje Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Małgorzaty Dajnowicz z budżetu państwa. Rozpatrzone wnioski obejmują dotacje na roboty budowlane do zrealizowania w roku złożenia wniosku, o które można było się ubiegać do 28 lutego. Dotacje otrzymały 53 obiekty, wśród nich są m.in. takie […]

Czytaj dalej…

Partnerzy