Badania tomograficzne w szpitalu w Choroszczy

Pacjenci mogą korzystać z badań tomograficznych w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy Nowe świadczenia związane są z podpisaniem przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy umowy z Podlaskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci będą mogli skorzystać z badań od poniedziałku do środy w godzinach 8 – 13 oraz w czwartki od godz. 14 do […]

Czytaj dalej…

80. rocznica zagłady pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

Uroczystość upamiętniająca ofiary hitlerowskiej zbrodni odbyła się w środę (25.08) w miejscu kaźni – lesie w Kolonii Fasty. Przed pomnikiem Ofiar Faszyzmu, aby oddać hołd pomordowanym, zgromadzili się przedstawiciele dyrekcji szpitala, jego pracownicy, władze lokalne, duchowni, harcerze oraz mieszkańcy. W wydarzeniu wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Zaproszeni goście w przemówieniach wspominali tragiczne wydarzenia. Następnie […]

Czytaj dalej…

Ogród dla szpitala w Choroszczy wybrany

­Najpiękniejszy ogród dla szpitala w Choroszczy wybrany. Zaprojektowały go studentki Politechniki Białostockiej Dzięki nim nieużytkowana dotychczas łąka na przełomie lata i jesieni przekształci się w funkcjonalny, atrakcyjny teren służący pacjentom i pracownikom szpitala. W maju br. Politechnika Białostocka i Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ zawarły porozumienie dotyczące urządzania, pielęgnacji i ochrony terenów zielonych. Na jego mocy […]

Czytaj dalej…

Studenci Politechniki Białostockiej projektują ogród dla pacjentów Szpitala w Choroszczy

Na przełomie lata i jesieni przy Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy powstanie wyjątkowy ogród dla pacjentów. Nad projektem pracują studenci architektury krajobrazu Politechniki Białostockiej We wtorek, 18 maja Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ i Politechnika Białostocka podpisały porozumienie dotyczące urządzania, pielęgnacji i ochrony terenów zielonych. – Powinnością Uczelni jest nie tylko dawanie swoim absolwentom wiedzy akademickiej, ale […]

Czytaj dalej…

Zakończyła się przebudowa Szpitala w Choroszczy

Zakończyła się przebudowa Szpitala w Choroszczy Zakończyła się przebudowa zabytkowego budynku Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Pacjenci będą mieli znakomite warunki i lepszą dostępność do usług medycznych. Koszt remontu to ponad 13 mln zł, z czego 9 mln zł pochodzi z budżetu województwa, a 3 mln zł – […]

Czytaj dalej…

Ewa Zgiet nową dyrektor szpitala w Choroszczy

Ewa Zgiet nową dyrektor szpitala w Choroszczy Komisja konkursowa podczas posiedzenia 24 stycznia 2020 r. dokonała wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. W wyniku głosowania, bezwzględną większością głosów, na to stanowisko została wybrana pani Ewa Zgiet. Pani Ewa Zgiet jest absolwentką Wydziału Prawa na […]

Czytaj dalej…

Partnerzy